gotop

Khối thịnh vượng chung đã chấp thuận cho Nam Úc nhằm thu hút sinh viên quốc tế trở lại, khiến tiểu bang này trở thành cơ quan tài phán đầu tiên mở cửa kể từ khi biên giới đóng cửa.

Nam Úc là tiểu bang đầu tiên nhận được sự chấp thuận để sinh viên quốc tế quay lại học tập ngay trong năm nay. Đây là nỗ lực của các cơ quan Chính phủ tiểu bang và ngành giáo dục quốc tế nhằm đưa ra một kế hoạch an toàn để đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Nam Úc.

Giám đốc Y tế Công cộng của Nam Úc đã phê duyệt kế hoạch đưa sinh viên quốc tế của Adelaide trở lại bằng cách sử dụng Sân bay Parafield để thực hiện cách ly hai tuần.

Trung tâm vắc xin của Adelaide tại các khu trưng bày sẽ mở cửa trong suốt Triển lãm Hoàng gia hàng năm, nơi những người đủ điều kiện có thể tham gia tiêm vaccine trong khi thưởng thức sự kiện này.

Dịch vụ Royal Flying Doctor sẽ hỗ trợ việc triển khai vắc-xin COVID-19 trên khắp Đảo Kangaroo để người dân không phải đi đến đất liền Nam Úc để tiêm vắc-xin.

Students Talk About Us
Contact
Gọi ngay
Consult registration

    *
    *
    *
    +
    *