gotop

KẾ HOẠCH ĐƯA SINH VIÊN QUỐC TẾ TRỞ LẠI ĐẠI HỌC ÚC

Kế hoạch của NSW đưa sinh viên quốc tế trở lại các trường đại học trong năm nay giúp thúc đẩy nền kinh tế của tiểu bang đang được chính phủ liên bang xem xét. Theo kế hoạch này, các sinh viên nước ngoài sẽ được cách ly tại các tòa nhà chuyên biệt ở Sydney.

Students Talk About Us
Contact
Gọi ngay
Consult registration

    *
    *
    *
    +
    *